Λύσεις για Αγοραστές

1. Απλοποιημένες αγορές: Εύκολη περιήγηση και παραγγελία από προμηθευτές της εταιρείας.

2. Κεντρική Διαχείριση: Διευκολύνει τη διαχείριση Προμηθευτών και Προμηθειών, δίνοντας καλύτερη εικόνα στην Επιχείρηση.

3. Πληροφορίες:
Σωστές και μόνιμες πληροφορίες για Διαθεσιμότητα, υπόλοιπα, Οικονομικά στοιχεία κ.λπ.

4. Χρηστικότητα - Χρόνος: Διαχειριστείτε τις Αγορές της επιχείρησής σας μέσω της πλατφόρμας, όποτε θέλετε.

Λύσεις για Προμηθευτές

1. Αποτελεσματική Παραγγελία: Eπιτάχυνση τη Παραγγελιοληψίας από τους πελάτες & Οργάνωση.

2. Μείωση του φόρτου επικοινωνίας: Η επικοινωνία με πολλούς πελάτες και η συνεχής ενημέρωση μπορεί να είναι χρονοβόρα.

3. Εξάλειψη λαθών: 
Είναι ένα από τα κύρια οφέλη. Σφάλματα κατά την παραγγελία ή το απόθεμα.

4. Παρουσίαση – Συνέργειες: Προβολή της Εταιρείας και των λύσεων που προσφέρει στην αγορά, όπως σε Εμπορική Έκθεση