Εφαρμογές Παραγγελιοληψίας (Android and iOS)

Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Καφέ, Μπαρ

Διαχειριστικό Προμηθευτών (Web)

Προμηθευτές Επιχειρήσεων Εστίασης

Εφαρμογές Παράδοσης (Android and iOS)

Μεταφορικές, X-Van, Βανάκια Εταιρειών