1

Αμεροληψία

Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι κανένας πελάτης δεν ευνοείται έναντι ενός άλλου, διατηρώντας ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους. Πιστεύουμε στην παροχή μιας διαφανούς, αμερόληπτης πλατφόρμας όπου κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, λαμβάνει τις ίδιες υπηρεσίες και ευκαιρίες υψηλής ποιότητας.

2

Χρόνος

Ίσως το πιο πολύτιμο στοιχείο σε μία σύγχρονη επιχείρηση – που ισοδυναμεί με χρήματα. Αγκαλιάζοντας αυτήν την αρχή, έχουμε σχεδιάσει σχολαστικά την πλατφόρμα μας για να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση του χρόνου σας. Διασφαλίζουμε ότι κάθε λεπτό στην πλατφόρμα μας συμβάλλει θετικά στην επιτυχία της επιχείρησής σας και είναι αποδοτικό.

3

Προσιτότητα

Έχουμε δημιουργήσει λύσεις λογισμικού που είναι προσβάσιμες σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το επίπεδο ψηφιακής πολυπλοκότητάς της. Είτε είστε ένα ανερχόμενο ηλεκτρονικό κατάστημα είτε μια παραδοσιακή επιχείρηση με Φυσικό Κατάστημα, το λογισμικό μας έχει σχεδιαστεί για να είναι περιεκτικό και προσαρμόσιμο στις ανάγκες σας .

4

Κόστος Χρήσης

Η προσέγγισή μας έχει τις ρίζες της στη φιλοσοφία ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν πρέπει να επηρεάζει τη βιωσιμότητας του προμηθευτή. Με αυτή τη δέσμευση σχεδιάσαμε τις λύσεις έτσι ώστε να Επιτρέπουμε στους προμηθευτές να διατηρούν τα περιθώρια κέρδους τους σε Βιώσιμα Επίπεδα.

5

Χρηστικότητα

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι πώς το λογισμικό πρέπει μεταφράζεται σε πραγματικά οφέλη για τον χρήστη του. Πρέπει να βελτιώνει απτά την καθημερινότητα του χρήστη, είτε μέσω της ενίσχυσης των πωλήσεων, είτε της εξοικονόμησης χρόνου ή της αποτελεσματικής οργάνωσης του.