1

Ενίσχυση Συνεργειών

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι πελάτες τείνουν να προτιμούν προμηθευτές που συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις και δεν μένουν στάσιμοι, αναγνωρίζοντας την αξία της απλοποίησης και της οργάνωσης των Πλατφορμών.

2

Αύξηση της Αποδοτικότητας

Παρέχουμε μια συνεκτική και οργανωμένη επισκόπηση των παραγγελιών, των προμηθευτών και των ενημερώσεων. Επιπλέον, επιλύεται το θέμα της απασχόλησης του Πελάτη σε ακατάλληλες ώρες για Παραγγελία.

3

Μείωση Χρόνου

Οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το βάρος της χρονοβόρα εργασίας της καταγραφής ή καθαρογραφής παραγγελιών που λαμβάνονται μέσω τηλεφωνητή ή κινητού τηλεφώνου ή φαξ. Φέρνοντας νέα εποχή Παραγγελία.

4

Εκμηδενισμός Λαθών

Η σωστή Πληροφόρηση από την πλευρά του Προμηθευτή είναι κρίσιμη για την αποφυγή Λαθών όπως η Προσθήκη προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα. Αυτό μειώνει την πιθανότητα σφαλμάτων, βελτιώνοντας τη λειτουργία του.