1

Λογαριασμός

Ο συνεργάτης αναλαμβάνει τη Παραμετροποίηση του Προφίλ της Εταιρείας, μια διαδικασία που μπορεί μερικές φορές να φαίνεται περίπλοκη.

2

Διασύνδεση

Εάν έχετε ήδη δικό σας Διαδικτυακό Κανάλι (E-Shop ή Συμμετοχή σε άλλες Πλατφόρμες), ο Partner διασφαλίζει την άμεση διασύνδεση τους.

3

Προϊοντική Διαχείριση

Ο συνεργάτης προετοιμάζει τα σχετικά αρχεία με όλες τις πληροφορίες για τα προϊόντα και τα ανεβάζει για Λογαριασμό της Εταιρείας.

4

Εκπαίδευση

Εφόσον δεν είναι εξοικειωμένη η Επιχείρηση με τις Πλατφόρμες Ηλεκτρονικού Εμπορίου τότε ο Partner αναλαμβάνει την Εκπαίδευση.

5

Υποστήριξη

Οι συνεργάτες μας εξασφαλίζουν ότι η επιχειρήσεις του SupFolio λαμβάνoυν συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση όταν αυτή ζητηθεί.