Όραμα

Το όραμά μας είναι να γίνουμε η κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα που συνδέει εύκολα τις Επιχειρήσεις με τους Προμηθευτές τους.

Η Αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι να καθιερώσουμε το SupFolio στην αγορά ως το απόλυτο εργαλείο Διαχείρισης Αγορών και Προμηθευτών για τις Επιχειρήσεις.

Οι Αξίες μας

Πιστεύουμε στο να σκεφτόμαστε Διάφορετικά, Πιστεύουμε στη Καινοτομία! Πιστεύουμε στο να δίνουμε Λύσεις στην Αγορά!